Sdílejte s přáteli:  

Mateřské školy a dětská centra | Ústecký kraj

Najděte si školku, nebo dětské centrum v Ústí a okolí

Mateřská škola Abeceda

Mateřská škola Abeceda

Mateřská škola se nachází na okraji města Chomutova na Blatenské ulici v krásném lesnatém prostředí.Je postavena na dostupném místě, kam je možno přijet automobilem(před školou je dostatečně ...

Mateřská škola Lenešice

Mateřská škola Lenešice

Poslání Mateřské školy Lenešice-Rozvíjet dítě ve všech jeho oblastech a jeho schopnost učit se.Osvojit si základy hodnot na nichž je postavena naše společnost. Získat osobní samostatnost a schopnost p...

Mateřská škola Pramínek

Mateřská škola Pramínek

Cílem výchovy naší mateřské školy je podpora rozvoje dětské individuality. Úkolem všech pedagogických pracovníků je poskytovat dětem dostatečné množství podnětů v oblasti citové a mravní výchovy s hla...

Mateřská škola Skorotice

Mateřská škola Skorotice

Budova mateřské školy je staršího typu s vlastní zahradou na okraji města Ústí nad Labem. Mateřská škola je dvoutřídní, rodinného typu s kapacitou 56 dětí. Děti jsou rozděleny podle věku – 1. třídu na...

Barevná Školka - MŠ Jugoslávská

Barevná Školka - MŠ Jugoslávská

Barevná školka „ rodinný dům“ s útulným zakoutím pro hru, zábavu, plnění povinností, práci i odpočinek - ovzduší laskavé a důvěrné komunikace, která vytváří pocit bezpečí a pohody...

Mateřská škola Kameňáček

Mateřská škola Kameňáček

Cílem výchovy v naší mateřské škole respektovat individuální zvláštnosti dětí , vycházet z jejich přirozených potřeb, zajistit především maximální a harmonický rozvoj schopností dítěte a vést děti ke ...

Mateřská škola Kostomlaty pod Milešovkou

Mateřská škola Kostomlaty pod Milešovkou

Činnost v mateřské škole samozřejmě probíhá podle rámcového vzdělávacího programu....

Mateřská škola V Domcích

Mateřská škola V Domcích

Do MŠ se přijímají děti ve věku od 2,5 let na základě písemné žádosti rodičů. Adaptace nových dětí je individuální, po dohodě s rodiči. ...

Mateřská škola  U sluníčka - Chomutov

Mateřská škola U sluníčka - Chomutov

Filozofií naší školy je rozvíjet především citovou a rodinnou výchovu, položit základy celoživotního vzdělání podle možností, zájmů a potřeb dětí a to jak zdravých tak nemocných. Učíme se vzájemné tol...

Mateřská škola Pastelka Chomutov

Mateřská škola Pastelka Chomutov

Hlavním cílem naší koncepce je seznamovat děti hravou formou se všemi oblastmi lidských činností a děním v okloním světě, učit je žít ve společnosti dětí a dospělých. ...

Mateřská škola Klíček Chomutov

Mateřská škola Klíček Chomutov

Hlavním symbolem naší MŠ je "Klíček". Klíč jako symbol, předmět k otevření všech cest k všestrannému rozvoji a poznání....

Mateřská škola Kopretinka

Mateřská škola Kopretinka

Hlavním symbolem součásti školy je ' kopretinka', která prolíná většinou činností. Motivuje děti při spoluvytváření prostředí školy, podílí se na získávání dovedností, vědomostí, postojů a hodnot dětí...

Soukromá mateřská škola Dětský koutek

Soukromá mateřská škola Dětský koutek

Charakteristika zařízení:Místnosti jsou situovány v historické zástavbě v centrální části města. K dispozici jsou dvě herny, ložnice + hygienické zařízení a pobytová terasa. ...

Mateřská škola Centrum

Mateřská škola Centrum

Každá třída má zpracován svůj třídní vzdělávací program. Jednotlivé celky a týdenní témata jsou společná pro celou mateřskou školu, liší se tím, že dle zásady přiměřenosti zohledňují individuální potř...

20. Mateřská škola Zahrádka Chomutov

20. Mateřská škola Zahrádka Chomutov

Koncepce naší MŠ se odvíjí od dítěte samého, od jeho potřeb, přání, individuality. Každá naše činnost vychází z osobnosti dítěte, opírá se o spolupráci s rodinou. ...

Mateřská škola Kamarád - Růžová

Mateřská škola Kamarád - Růžová

Koncepce školy je založena na rozvíjení a podpoře sociálních vztahů, postojů. Učíme děti žít s ostatními, vzájemně komunikovat, být tolerantní, ohleduplný, respektovat odlišnosti druhých, navazovat a ...

Mateřská škola Kvítek - Písečná

Mateřská škola Kvítek - Písečná

Krédo školy: “Porozumění, jistota, vstřícnost, bezpečí, spolupráce“. Pro děti to znamená zázemí a laskavý přístup, pro rodiče záruka, že je o děti dobře postaráno. ...

Mateřská škola Hvězdička

Mateřská škola Hvězdička

Mateřská škola HVĚZDIČKA se nachází v Malém Březně, malé obci, 12 km vzdálené od krajského města Ústí nad Labem....

Mateřská škola Radost

Mateřská škola Radost

Mateřská škola je 7 třídní. I letos je otevřeno všech 7 tříd. Třídy jsou věkově rozdělené od 3 – 7 let věku dítěte. ...

Mateřská škola Trmice

Mateřská škola Trmice

Mateřská škola je původně lékařská vila, která byla postavena před druhou světovou válkou a od roku 1947 slouží účelům mateřské školy....

Mateřská škola Dobětice

Mateřská škola Dobětice

Mateřská škola je zaměřena na celkové vytváření podmínek pro vzdělávání a rozvoj dítěte předškolního věku s ohledem na věkové zvláštnosti a potřeby dětí, na postupnou přípravu na nástup do základní šk...

Mateřská Škola - Josefa Ressla

Mateřská Škola - Josefa Ressla

Mateřská škola Josefa Ressla je v provozu od roku 1989.Od 1.1.1997 má právní subjektivitu,je příspěvkovou organizací.Jejím zřizovatelem je Statutární město Teplice,náměstí Svobody 2....

24.Mateřská škola Úsměv

24.Mateřská škola Úsměv

Mateřská škola naplňuje filozofii programu „Škola podporující zdraví . Učí děti postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. ...

Mateřská škola Weberova

Mateřská škola Weberova

Mateřská škola Weberova se nachází v okrajové části města Děčín v sídlišti Želenice.Jedná se o trojtřídní mateřskou školu. V současné době je do školky přihlášeno 84 dětí....

Mateřská škola Zvoneček

Mateřská škola Zvoneček

Mateřská škola Zvoneček je trojtřídní škola umístěná v hezkém prostředí uprostřed zelené zahrady. Otevřena byla v roce 1976. Od té doby prošla různými proměnami....

Mateřská škola Barvička

Mateřská škola Barvička

MŠ Barvička je umístěna v klidném prostředí s prostornou a nápaditě vybavenou zahradou....

Mateřská škola Kytička

Mateřská škola Kytička

MŠ se nachází v pěkném klidném prostředí na konci města Ústí n L. ve Všebořicích, v ulici Pod Vodojemem. Je obklopena střížovickýmvrchem, což umožňuje dětem přímý kontakt s přírodou....

Mateřská škola Želenice

Mateřská škola Želenice

Naše mateřská škola byla postavena v roce 1978 na velmi pěkném místě v sídlišti Želenice. ...

Mateřská škola Neštěmice

Mateřská škola Neštěmice

Naše mateřská škola je starší budova s velkou zahradou na okraji neštěmického sídliště....

Mateřská škola Sluníčko

Mateřská škola Sluníčko

Naše mateřská škola pracuje podle „Školního vzdělávacího programu „ Navlékáme korálky“ vytvořeného učitelkami na základě závazného „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“. ...

Mateřská škola Duhový svět

Mateřská škola Duhový svět

Naše MŠ se nachází ve vilové čtvrti v Prokopově ulici, poblíž nemocnice. Je to škola rodinného typu s kapacitou 62 dětí ve věku od 3 do 7 let....

29. Mateřská škola Pohádka

29. Mateřská škola Pohádka

Naše školka Pohádka je barevná zahrádka-se stalo logem naší mateřské školky. Vítězstvím dobra nad zlem se snažíme vychovávat děti a připravovat je tak na život. ...

Mateřská škola Pod lesem

Mateřská škola Pod lesem

Naší prioritou je třída pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Je to třída s názvem U berušek, která je zejména zaměřena na děti s vadami řeči....

Mateřská škola Duha

Mateřská škola Duha

Plníme školní vzdělávací program: "Jen si děti všimněte, co je krásy na světě." ...

27. Mateřská škola Písnička

27. Mateřská škola Písnička

Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotnímu vzdělání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb....

Mateřská škola speciální

Mateřská škola speciální

Pro přijetí dítěte do naší MŠ je nezbytné doporučení odborného lékaře ( i pediatr) o tom, že Vaše dítě potřebuje speciální péči a v jaké oblasti....

Mateřská škola Sluníčko

Mateřská škola Sluníčko

Program školy Školní vzdělávací program pod názvem "Šťastné místo pod sluníčkem" vychází z proměn v přírodě v průběhu celého roku. ...

Mateřská škola Duchcov

Mateřská škola Duchcov

Školní vzdělávací program je zaměřen na spontánní hru. Chceme při hře dát dětem pocit zdravého sebevědomí v chování a v mluveném projevu. Našim cílem je zajistit pozitivní klima, vytvářet v dětech poc...

Internátní mateřská škola Ústí nad Labem

Internátní mateřská škola Ústí nad Labem

Velkou předností naší mateřské školy je prostorná, honosná, dvoupodlažní vila s originálním vzhledem, umístěnáv malebné, členité zahradě nedaleko centra města Ústí nad Labem. ...

V současné době představujeme náš zcela nový, mezinárodní portál NanoOrbit.com, který má za cíl nabídnout nejpodrobnější katalog firem a produktů v oblasti nanotechnologií. Vytvořit sociální odbornou síť, kde čtenáři naleznou výstavy a konference o nanotechnologiích, diskuse i odborný magazín.

Kamarádské hry

Portál pro děti, hry zejména předškoláky. Hry, online omalovánky i omalovánky k vytištění, zábava pro děti ke stažení.

Angličtina hrou

Portál pro děti a angličtina pro děti online. Nové materiály pro výuku angličtiny ve školách i školkách.

Dětský seznam

Dětský seznam je rozcestník pro děti a rodiče. Portál obsahuje seznam nezávadných stránek pro děti předškolního a školního věku.

Dětský obchod

Internetový obchod s oblečením pro děti. Dětské boty, oblečení do deště, plavky, holinky, cvičky a mnohem více.

Hypoteční web

Nevíte kde získat nejvýhodnější hypotéku? Srovnejte si různé nabídky, nechte si poradit od nezávislých poradců.

© 2007–2014 Detsky-Seznam.cz | All rights reserved | Developed by Makovic.net
Publikování nebo jakékoli šíření obsahu těchto stránek je bez písemného souhlasu výslovně zakázáno. Tyto stránky jsou otevřené pro přidávání obsahu. Přidáním obsahu přispěvovatel prohlašuje, že neporušujete autorské právo a dobré mravy. Závadný obsah bude odstraněn.