Sdílejte s přáteli:  

Homepagegolf nextMateřské školkygolf nextMoravskoslezký kraj

Mateřské školy a dětská centra | Moravskoslezký kraj

Podrobný seznam školek a dětských center v Ostravě a celém Moravskoslezkém kraji

Mateřská škola Žižkova

Mateřská škola Žižkova

Cíl školního vzdělávacího programu dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:Vytvářením optimálních podmínek za účasti všech pracovnic školy a v úzkém kontaktu s rodinou umožníme d...

Mateřská škola Vaníčkova

Mateřská škola Vaníčkova

Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. ...

Mateřská školka Havířov

Mateřská školka Havířov

Filozofie naší MŠ-Vytvořit podmínky a základy pro budoucí další celoživotní vzdělávání, schopnost komunikovat s lidmi a uplatnění v životě....

Mateřská škola u modrého slona Karviná

Mateřská škola u modrého slona Karviná

Filozofie školky-rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a tím je připravit pro školu, pro život a pro další vzdělávání s přihlédnutím na jedinečnost každého dítěte. ...

Mateřská škola Mateřinka

Mateřská škola Mateřinka

Filozofií naší školy je vychovávat děti ke zdravému životnímu stylu a podpoře zdraví, rozvíjet jejich samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost....

Základní a Mateřská škola Bolatice

Základní a Mateřská škola Bolatice

Mateřská škola Bolatice je součástí „školního areálu“. Ten se nachází na okraji Bolatic směrem k osadě Borová. ...

Základní a Mateřská škola B.Dvorského

Základní a Mateřská škola B.Dvorského

Mateřská škola je určena předškolním dětem. Má 6 tříd, které navštěvuje 157 dětí. Jednotlivé třídy jsou přizpůsobeny věku dítěte. Děti mají možnost navštěvovat různé kroužky. ...

Mateřská škola Křesťanská

Mateřská škola Křesťanská

Mateřská škola křesťanská leží v centru Statutárního města Opavy, v atriu činžovních domů, oddělena z jižní strany školní zahradou se vzrostlou zelení. ...

Mateřská škola Mořkov

Mateřská škola Mořkov

Mateřská škola Mořkov je trojtřídní se 72 zapsanými dětmi na školní rok 2007/08 ,z nichž 3 děti navštěvují MŠ na 4 hodiny denně. Děti jsou zařazovány do jednotlivých tříd dle věku ( věkově homogenní ...

Mateřská škola Krnov

Mateřská škola Krnov

Mateřská škola se nachází v klidnější části města, která se vyznačuje blízkostí volné přírody a s možností krásných vycházek do polí a lesů. Je dvoutřídní, vilového typu. V současné době má 50 zapsaný...

Mateřská škola Mostní

Mateřská škola Mostní

Mateřská škola se nachází v pěkném prostředí rodinných vilek v blízkosti řeky Opavy a Sádrovcového jezera, s možností vycházek do přírody. ...

Mateřská škola Svatováclavská

Mateřská škola Svatováclavská

Motto: „ Dobří rodiče dávají dětem kořeny a křídla. Kořeny proto, aby věděly , kde jsou doma, křídla proto,aby mohly odletět a zase se vrátit. ...

Mateřská škola Český Těšín

Mateřská škola Český Těšín

MŠ pracuje podle vlastního vypracovaného školního programu , který vychází z podmínek a prostředí, ve kterém se mateřská škola nachází (pohraniční město). Vycházíme z toho, že tady žijeme všichni spol...

Mateřská škola Havířov

Mateřská škola Havířov

Nabízíme tiché, klidné prostředí s individuálním přístupem ke každému dítěti, a to ve spolupráci s rodiči.Rodiče si mohou se svým dítětem v MŠ pobýt a seznámit se se způsobem práce ve třídě. ...

Základní a Mateřská škola Vrchní

Základní a Mateřská škola Vrchní

Nabízíme-domácké prostředí, krásnou zahradu, erudovaný přístup, individuální péči, dobré materiální vybavení pro výchovně vzdělávací práci, mimoškolní aktivity, akce pro rodiče a děti, tradiční oslavy...

Mateřská škola Špálova

Mateřská škola Špálova

Naše mateřská škola byla vystavěna v letech 1985 - 1987. Byla zde přemístěna mateřská škola z ulice Úprkova z Ostravy - Přívozu, která sídlila v budově Učňovské obchodní školy. ...

Mateřská škola Kravaře

Mateřská škola Kravaře

Naše mateřská škola je čtyřtřídní předškolní zařízení s celodenním provozem. Řídí se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. Zřizovatelem je Město Kravaře....

Mateřská škola Nezvalovo náměstí

Mateřská škola Nezvalovo náměstí

Naše mateřská škola se již řadu let zaměřuje na integrovaný a osobnostně rozvíjející přístup, Z tohoto pohledu se již dlouho snažíme přiblížit vzdělávání dětí co nejvíce jejich mentalitě, vzdělávacím ...

Mateřská škola Chrustova

Mateřská škola Chrustova

Naše mateřská škola sídlí ve Slezské Ostravě, na ulici Chrustova.Říkáme si mateřská škola Paprsek.Zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava a jsme příspěvkovou organizací...

Mateřská škola Adamusova 7

Mateřská škola Adamusova 7

Naše Mateřská škola vznikla sloučením MŠAdamusova a MŠKlegova, proto máme dvě budovy a Vy máte možnost si vybrat, která se Vám líbí více. Jedna je na ulici Adamusova a druhá na ulici Klegova v Ostravě...

Mateřská školka Háj ve Slezsku

Mateřská školka Háj ve Slezsku

Naše mateřská škola,staví na spolupráci s rodiči dětí, kdy hledáme společnou cestu při výchově dětí. Přicházejí k nám děti,které vstupují z kruhu rodiny do svého prvního společenství svých vrstevník...

Mateřská škola Oldřišov

Mateřská škola Oldřišov

Naše motto:Připravit dětem šťastné dětství plné bohatých zážitků pro spokojenost dětí a rodičů....

Mateřská škola 17. listopadu

Mateřská škola 17. listopadu

Naše MŠ nabízí rodičům nadstandardní péči pro děti zdravotně oslabené.Děti,které jsou častěji náchylné k onemocnění horních a dolních cest dýchacích.Dětí, které mají sklon k astmatickým záchvatům. ...

Mateřská škola Radost

Mateřská škola Radost

Od r. 1998 práce v projektu "Mateřská škola podporující zdraví", který nám byl schválen Státním zdravotním stavem v Praze ( je zároveň Garantem projektu)....

Základní a Mateřská škola Záhuní

Základní a Mateřská škola Záhuní

Pětitřídní MŠ s kapacitou 125 dětí, o které pečuje 10 pedagogických pracovnic. Předškolní vzdělávání je uskutečňováno podle vlastního Školního vzdělávacího programu, který je vytvořen na základě Rámc...

Mateřská škola Dačického

Mateřská škola Dačického

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Poznáváme svět aneb Krtečkova cesta za poznáním“....

Mateřská škola J.Trnky

Mateřská škola J.Trnky

Program vychází z cílu a pěti oblastí Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, na kterém pracovaly všechny učitelky naši materské školy....

Mateřská škola Anenská

Mateřská škola Anenská

Program vychází z cílu a pěti oblastí Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, na kterém pracovaly všechny učitelky naši materské školy. ...

Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči a sluchu

Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči a sluchu

Provozování mateřské školy pro děti se specifickými potřebami, především s vadami řeči a sluchu. Využití počítačového logopedického pracoviště....

Mateřská škola U modrého slona

Mateřská škola U modrého slona

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životní...

Soukromá mateřská škola Bambino, s.r.o.

Soukromá mateřská škola Bambino, s.r.o.

Soukromá mateřská škola Bambino se nachází v městské části Bohumín-Záblatí v atraktivním prostředí plném zeleně s výhledem na rybník. Její historie spadá do roku 1993...

Mateřská škola Karviná

Mateřská škola Karviná

Škola je propojená se skutečným životem. Dbá o praktickou využitelnost toho, co se děti ve škole učí, a o osvojování dovedností....

Mateřská škola Logopedická Na Robinsonce

Mateřská škola Logopedická Na Robinsonce

Vítejte na ostrůvku klidu a pohody pro naše Robinsony. Jsme mateřská škola logopedická Na Robinsonce, která pečuje o děti s vadami řeči a integruje děti s kombinovanými vadami a autismem. ...

Mateřská škola Gorkého

Mateřská škola Gorkého

Vize školy vytvářet dětem takové prostředí, kde se budou cítit bezpečně a kde jsou respektovány, což jim umožňuje chovat a vyvíjet se zcela přirozeně. ...

Mateřská školka Hájov

Mateřská školka Hájov

Vychovat svébytnou, zdravě sebevědomou a samostatnou osobnost dítěte s rozvinutými vyššími city mravními a estetickými, se schopností aktivně se zapojit do dalšího vzdělávání a do života současné i bu...

Mateřská škola Duha

Mateřská škola Duha

Zdejší mateřská škola má dvě součásti: běžnou MŠ a speciální MŠ.Do běžné části mateřské školy jsou přijímány děti ve věku 3 - 6, event. 7 let, zpravidla k začátku školního roku nebo podle potřeb rodič...

Základní a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše

Základní a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše

Naše školka leží na okraji města Bohumína, má kapacitu 100 dětí a je zaměřena na sport a sportovní aktivity, jako jsou plavání, bruslení na ledě, jízda na kolech a koloběžkách, turistik...

Mateřská školka HELLO TEDDY

Mateřská školka HELLO TEDDY

Důležitým aspektem naší školky je návaznost a propojenost se základní školou, ve které sídlí. Děti se přirozeně seznámí s prostředím školy, které pro ně není nové, s pedagogy, kteří vyučují na prvním ...

Sdružení rodičů a přátel školy při mateřské škole U lesa

Sdružení rodičů a přátel školy při mateřské škole U lesa

Filosofie naší školy-Rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů, potřeb, nadále rozvíjet pé...

V současné době představujeme náš zcela nový, mezinárodní portál NanoOrbit.com, který má za cíl nabídnout nejpodrobnější katalog firem a produktů v oblasti nanotechnologií. Vytvořit sociální odbornou síť, kde čtenáři naleznou výstavy a konference o nanotechnologiích, diskuse i odborný magazín.

Kamarádské hry

Portál pro děti, hry zejména předškoláky. Hry, online omalovánky i omalovánky k vytištění, zábava pro děti ke stažení.

Angličtina hrou

Portál pro děti a angličtina pro děti online. Nové materiály pro výuku angličtiny ve školách i školkách.

Dětský seznam

Dětský seznam je rozcestník pro děti a rodiče. Portál obsahuje seznam nezávadných stránek pro děti předškolního a školního věku.

Dětský obchod

Internetový obchod s oblečením pro děti. Dětské boty, oblečení do deště, plavky, holinky, cvičky a mnohem více.

Hypoteční web

Nevíte kde získat nejvýhodnější hypotéku? Srovnejte si různé nabídky, nechte si poradit od nezávislých poradců.

© 2007–2014 Detsky-Seznam.cz | All rights reserved | Developed by Makovic.net
Publikování nebo jakékoli šíření obsahu těchto stránek je bez písemného souhlasu výslovně zakázáno. Tyto stránky jsou otevřené pro přidávání obsahu. Přidáním obsahu přispěvovatel prohlašuje, že neporušujete autorské právo a dobré mravy. Závadný obsah bude odstraněn.